Ho-Ex d.o.o.

Preduzeće HO-EX d.o.o. je osnovano-utemeljeno 2000. godine, kao djelatnost za proizvodnju i preradu plastičnih masa.

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja folija i vrećica prema zahtjevima kupaca, koje mogu biti različitih dimenzija i debljina, sa i bez tiska i u 6 različitih boja.

Naši proizvodi koriste se u prehrambenoj, tekstilnoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi i objektima široke potrošnje (supermarket, butici, apoteke…).

Naše vrećice su napravljene od zdrastveno ispitanog materijala te su sigurni za korištenje prehrambenih proizvoda.