Preduzeće HO-EX d.o.o. je osnovano-utemeljeno 2000 godine, kao djelatnost za proizvodnju i preradu plastičnih masa.

Radom akumulirani profit je investiran u prođirenje proizvodnih kapaciteta i asortimana proizvoda.

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja folija i vrećica prema zahtjevima kupaca, koje mogu biti različitih dimenzija i debljina, sa i bez tiska i u 6 boja.

Naši proizvodi koriste se u prehrambenoj, tekstilnoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi I objektima široke potrošnje (supermarket,butici, apoteke…).

HO-EX d.o.o. posjeduje vlastitu reciklažu, čime pokazuje i svoju društvenu odgovornost.

Svoju prepoznatljivost na tržištu temeljimo na kvaliteti svojih proizvoda.

Posjetite nas, te postanite jedan od naših zadovoljnih kupaca.