Polietilenske PE vrećice za domaćinstvo dio su našeg standardnog proizvodnog programa.

Vrećice su napravljene od zdrastveno ispitanog materijala.