Od samih početaka u HO-EX d.o.o. se vodi računa o doprinosu u zaštiti okoliša.

Najveća prednost polietilena je njegova mogućnost ponovnog iskorištenja čime se značajno pridonosi zaštiti i očuvanju okoliša.

Polietilen kojeg tvore ugljik i vodik nije štetan za okoliš, ne zagađuje vodu niti zrak, te se proizvodi od polietilena mogu reciklirati i kao takvi ponovo upotrijebiti u drugim plastičnim proizvodima.

U proizvodnom procesu nastaje tehnološki višak, koji se procesom reciklaše u našem pogonu regranulira i prenamjenjuje u drugi odgovarajući proizvod.

Time dobivamo novi gotovi proizvod bez štetnog utjecaja na okoliš te pridonosimo zaštiti okoliša.